Landwinkel 'De Grote Doorn' -
 
 
Landwinkel "De Grote Doorn"


Sinds wij in 2004 onze landwinkel hebben geopend zijn er veel producten aan ons assortiment toegevoegd. Een proces dat niet stil staat en elke dag weer onze aandacht heeft.
 
Ons bedrijf is gebaseerd op het feit dat de behoeften van de klant van het grootste belang zijn. Wij zijn daarom volledig toegewijd om in deze behoeften te voldoen. Als gevolg hiervan bestaat een groot deel van onze afnemers uit terugkerende klanten en doorverwijzingen.
 
Wij winnen graag uw vertrouwen door u de beste streek- en ambachtelijke producten aan te bieden.
 
Bezoek ons geheel vrijblijvend en laat u verrassen!
 
 
De Geschiedenis van "De Grote Doorn"
 
                                     
                                 "De Grote Doorn"
 

              Gelegen aan de rand van het Loenense bos.
                              Deze dateert uit het jaar 1771.
 
 De Grote Doorn is het langst bewaard gebleven pand van Loenen.
 

Sinds 1926 is het in eigendom van de familie Bunt. Op 26 april 1926 trouwde Teunis Bunt met Janna Hofs en gingen ze in "De Grote Droon" wonen .
Voorheen woonde er de familie Janssen van Doorn,die hun naam aan de boerderij te danken hebben.
De naam "De Grote Doorn" duidt mogelijk op een in een punt uitlopend perceel cultuurgrond. Dit zal vroeger een moerassig of lager gelegen gebied zijn geweest.
 
Voor de herbouw van het achterhuis zijn verschillende sonderingen gedaan deze laten ook zien dat er maar circa 1 meter draagkrachtige grond zit daar onder zit circa 8 meter moeras of veen grond.
 
Alle jaren dat het in eigendom van de familie Bunt is geweest is het een gemengd bedrijf geweest met koeien, varkens, fruit en akkerbouw.
De laatste 40 jaar is er nog alleen sprake geweest van koeien en fruit.
 
Sinds 1996 hebben de koeien plaats gemaakt voor melkgeiten. Dit is de tak van Wouter en Erna Bunt die tevens sinds 2004 de Landwinkel hebben.
Fruit wordt er op De Grote Doorn ook nog steeds geteeld. Dit is de tak van broer Frederik.